Darwinia Crab Ví tiền

Tải về Math Wallet thông qua Darwinia Crab Hỗ trợ ví. Các quỹ chỉ có thể truy cập được cho chủ sở hữu của nó. Gửi, lưu trữ và trao đổi tiền điện tử trên thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn.

Về Math Wallet

Math Wallet là một ví tiền điện tử đa nền tảng (trên điện thoại/trên máy tính/ví phần cứng) cho phép việc lưu trữ tất cả các token vận hành trên nền tảng của BTC, ETH, NEO, EOS, TRON, ONT, BinanceChain, Cosmos, Zilliqa và Polkadot, hỗ trợ việc hoán đổi token giữa các mainnet khác nhau (cross-chain) , có cửa hàng DApp đa nền tảng và vận hành các node cho các chuỗi PoS. Đối tác đầu tư cho chúng tôi có cả những tên tuổi như Fenbushi, FundamentalLabs.

What is Darwinia?

Darwinia Network is a decentralized cross-chain bridge network building on Substrate, which is the "Golden Gate Bridge" of the cross-chain ecology. It provides the safest general bridge solution, connecting Polkadot, Ethereum, TRON and other heterogeneous chains by cross-chain assets transfer and general remote chain call. Also, its main application areas include Defi, cross-chain NFT trading market, games, etc.

Darwinia Network has won a high reputation and recognition along the way to build the decentralized cross-chain bridge protocol.

https://darwinia.network/